Kto?
KTO?
Co robi?
CO ROBI?
Dla kogo?
DLA KOGO?
Gdzie?
GDZIE?

Nazywam się Katarzyna Biernacka, choć dzieci mówią do mnie Pani Kasia lub po prostu Kasia. Jestem logopedą i filologiem polskim. Ukończyłam filologię polską ze specjalnością nauczycielską z logopedią oraz podyplomowe studia neurologopedyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wysokich technologii w słownictwie dzieci przedszkolnych napisałam pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem terapeutów z Centrum Metody Krakowskiej oraz podczas praktyk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy, w prywatnym gabinecie logopedycznym „SY-LA-BA” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie przy ul. Szopkarzy.

Przez pięć lat pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej. Ponadto przygotowywałam i współprowadziłam warsztaty nauki czytania dla dzieci, prowadziłam także spotkania dla rodziców, logopedów i nauczycieli „Metoda Krakowska – warsztat pracy terapeuty” oraz „Porady logopedyczne” o tematyce: jak uczyć czytać oraz jak ćwiczyć lewą półkulę mózgu. Udzielam porad z zakresu logopedii w dziale „Okiem eksperta” na portalu Czas Dzieci.

Od 2020 roku prowadzę własny gabinet logopedyczno-terapeutyczny.

Do tej pory ukończyłam następujące szkolenia:

 • Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (prowadzące: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska i dr Barbara Sambor)
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż (prowadząca: mgr Katarzyna Gromelska)
 • System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne (prowadząca: mgr Dagmara Kubiak)
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny (prowadząca: dr Katarzyna Sedivy)
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia (prowadząca: dr Ewa Bielenda-Mazur)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: dr Marta Korendo)
 • Rozwój i stymulacja dziecka w pierwszym roku życia (prowadząca: Ewa Bielenda-Mazur)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją (prowadząca: dr Zdzisława Orłowska-Popek)
 • Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Diagnozowanie możliwości poznawczych i ocena rozwoju Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Test SON-R 2,5 – 7 badanie i interpretacja wyników (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Diagnoza i terapia wad wymowy (prowadząca: dr Alicja Kabała)
 • Kurs pierwszej pomocy dzieciom (prowadzący: rat. medyczny Maciej Gnap)
 • I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prowadzę terapię ogólnorozwojową, która polega na stymulacji wszystkich funkcji poznawczych.

Co ćwiczę z dziećmi podczas zajęć?

 • rozwój systemu językowego
 • percepcję wzrokową
 • percepcję słuchową
 • naukę czytania metodą sylabową
 • naukę liczenia w oparciu o system Numicon
 • stymulację lewej półkuli mózgu
 • myślenie przyczynowo-skutkowe
 • logiczne myślenie
 • rozwój umiejętności społecznych
 • rozwój zabawy
 • pamięć
 • motorykę mała i dużą

Pamiętam o tym, że każdy człowiek jest wyjątkowy, więc dla każdego dziecka tworzę osobny program terapii dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, umiejętności
i możliwości.

Kto może przyjść na zajęcia do mojego gabinetu?
Wszystkie dzieci!

Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju, między innymi z:

 • opóźnionym rozwojem mowy
 • alalią
 • dyslalią (wadami wymowy)
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • afazją
 • zespołem Downa
 • niedosłuchem
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zespołami genetycznymi

Na zajęcia przychodzą do mnie również dzieci:

 • dwujęzyczne i wielojęzyczne
 • zagrożone dysleksją
 • z dysleksją
 • z trudnościami w nauce

Pracuję także z dziećmi bez żadnych trudności, które po prostu chciałyby się nauczyć czytać lub liczyć i których rodzice chcą wspierać i stymulować ich prawidłowy rozwój poznawczy na zajęciach ogólnorozwojowych.

Dzieci w jakim wieku mogą zgłosić się na zajęcia?
W każdym! Jak do tej pory mój najmłodszy uczeń miał 8 miesięcy, a najstarszy 15 lat.